13 eta 18 urte bitarteko gazteentzako ingeles-ikastaroak: ML Certification

Cambridge-ko azterketen atal desberdinak prestatzera bideratutako gazteentzako ingeles-ikastaroak

Irailetik ekainera

Astean 3-4 eskola-ordu

Azterketa-simulakroak

Talde txikiak

13 eta 18 urte bitarteko gazteentzako ingeles-ikastaroak: ML Certification

Irailetik ekainera

Astean 3-4 eskola-ordu

Azterketa-simulakroak

Talde txikiak

Gehiago jakin nahi duzu?

MondragonLinguan gazteentzako ingelesa ikastearen abantailak

Ikastaroaren helburua

Gazteentzako ingeles-ikastaroaren helburu nagusia da Cambridge-ko azterketen atal desberdinak prestatzea: Reading and Use of English, Listening, Writing eta Speaking.

Taldeko eta bakarkako bilerak

Familiek seme-alaben aurrerapenari buruzko informazioa jasoko dute ikasturtean zehar. Irakaslearekin taldeko eta bakarkako bilerak egiteaz gain, lau hilean behin txostenak bidaliko dira.

Aholkularitza pertsonala

Ikasleak tutore pertsonala izango du; tutore horrek ikasketa-erritmoari buruzko aholkua eman eta zailtasunekin lagunduko dio ikasleari

Lingua Campus

MondragonLinguak zure eskura jartzen duen metodoa Familiaren Ataritik zure semearen edo alabaren prestakuntza-planerako sarbidea izan dezazun.

Zerbitzuaren aurkezpena

13 eta 18 urte bitarteko gazteentzako ML Certification ingeles-ikastaroan astean 3 edo 4 eskola-ordu ematen dira, irailetik ekainera eta talde txikitan. Cambridge-ko KET(A2), PET(B1), First(B2) eta CAE(C1) azterketak gainditzera bideratuta dago.

Ikastaroaren helburua da azterketaren atalak prestatzea: Reading and Use of English, Listening, Writing eta Speaking.

Ostiral arratsaldetan errekuperazio-eskolak egongo dira, edozein arrazoirengatik, ikasleak astean zehar ez badu eskola batera joaterik.

Ikasturtean zehar, azterketa-simulakroak egingo dira, gainditzeko arrakasta-aukera handiagorekin aurkezteko entrenamendu gisa balioko dutenak.

Horrez gain, tutore pertsonala izango du; tutore horrek ikasketa-erritmoari buruzko aholkua eman eta zailtasunekin lagunduko dizkio ikasleari.

Familiak seme-alabaren aurrerapenari buruzko etengabeko informazioa jasoko du ikasturtean zehar, xede horretarako egingo diren taldeko edo bakarkako bileren, lau hilean behingo txostenen eta webgunearen bidez.

MondragonLinguak eta Cambridge-k hitzarmen esklusibo bat daukate, azterketak Arrasateko zentroan egin daitezen. Horrez gain, irakasle askok Cambridge-ko azterketa ofizialetan adituak dira eta, beraz, azterketa gainditzeko kontuan hartu beharreko alderdi garrantzitsuenei buruzko aholkua eman diezaiekete gure ikasleei.

Emaitzek gu indartzen gaituzte: gure ikasleen % 91k azterketak gainditzen ditu.

Non ikas dezakezu

Araba Etorbidea, 4

20500, Arrasate

Tel. 943712055

Helbide elektronikoa: mlarrasate@mondragonlingua.com

Sanchez Toca kalea, 11

20006, Donostia

Tel. 943433102

Helbide elektronikoa: mldonostia@mondragonlingua.com

Buenos Aires kalea, 7

48001, Bilbao

Tel. 946613467

Helbide elektronikoa: mlbilbo@mondragonlingua.com

Florida kalea, 8

01005, Gasteiz

Tel. 945150155

Helbide elektronikoa: mlgasteiz@mondragonlingua.com

Montxon kalea, 7

20560, Oñati

Tel. 943716000

Helbide elektronikoa: mloinati@mondragonlingua.com

Egin begiratua eta ikusi interesgarri suerta dakizkizukeen beste aukera batzuk.

Begira eta aurki itzazu interesgarriak suerta litzaizkizukeen beste hainbat aukera.